De oorsprong van onze familienaam in Nederland ligt in Nederspier/Niederspier en het nabij gelegen Heringen. In deze streek komt de naam ook nog steeds voor. Er zijn verschillende lijnen met de naam Leuckfeldt, maar er missen nog steeds een aantal verbanden om de link met elkaar te leggen.

Deze zijn alleen te achterhalen als de Kerkboeken van deze en andere plaatsen kan worden ingezien. Helaas is echter door een brand een deel van deze boeken verloren en daarbij dus natuurlijk een deel van ons.

Heel verrassend is het dat we voor de tijd in Niederspier en Heringen, uit een heel ander deel van Europa zijn gekomen. In het boek van Hermann Hiller,"Geschichte der Stadt Heringen an der Helme" komt de volgende passage voor:

Johann Valentin , komt dus oorspronkelijk uit Vlamingen en dat was destijds een deel van de Zuiderlijke Nederlanden.

Deze Johann Valentin, is tevens de oudste "stamvader" die ik met zekerheid heb kunnen vastleggen. Voor zijn huwelijk,is er in 1627 een Valentin Nicolaus geboren, maar heb ik niet kunnen verifieren en dus ook niet meegnomen in de weergave van de stamboom.

Helaas zijn er "onderzoekers" die een aantal zaken of klakkeloos van mij hebben overgenomen, (inclusief de destijds gemaakte fouten) of zelf verbanden hebben bedacht die later niet blijken te kloppen. Zo is er bijvoorbeeld Johann Georg Leukfeldt, die historische werken heeft geschreven, deze werd zonder meer bij mij aangemeld als zijnde een zoon etc. Maar geen enkel document die dat kan aantonen.


In mijn zoektocht heb ik lijnen naar Polen en Estland gevonden, pastoren,schrijvers en burgemeesters, maar ook mensen die genoteerd stonden in verband met misdaden. Dan schijnen er ook nog eens vertakkingen naar Engeland en Amerika te zijn.

Friedrich Wilhelm August en Johann Wilhelm Carl, waren trompetter in het leger. Friedrich staat ook geregistreerd als kleermaker. Mijn gedachten een beetje de loop latende dacht ik dat dat ze in Langensalza terecht zijn gekomen door de oorlog die daar destijds ontstond, maar dat was pas in 1870 en dat kan dus niet de oorrzaak zijn. De vader van Charlotte Sophia, was ook kleermaker. Het kan ook zijn dat ze elkaar door het beroep van de vaders hebben leren kennen. (Er is in ieder geval een Friedrich Wilhelm Herm Lieckfeldt omgekomen, tijdens de oorlog 1870-1871)
Johann Wilhelm Carl is daar dus getrouwd met Charlotte Sophia Schumann en hun eerste dochter werd daar geboren.
Daarna zijn ze op een of andere wijze in Nederland terecht gekomen, waarbij Friedrich dan Johanna Lou heeft leren kennen en later met haar getrouwd is. Johann Wilhelm Carl was lid van de "Gele Rijders" en ging redelijk vroeg met pensioen, na zijn pensionering staat hij geregistreerd als muzikant (trompetter).