Op deze pagina kunt u grotendeels mijn onderzoek volgen, ik probeer hier telkens nieuwe "ontdekkingen"en contacten weer te geven.

Mocht u zelf bezig zijn met een onderzoek, kunt u natuurlijk gebruik maken van de gegevens hieronder. Een groot deel is echter denk en vraagwerk. Bij overname van deze gegevens graag de bron vermelden.

(ook U meneer Paulus Kruijer, kopieren en plaatsen zonder vermeldingen siert u niet!!)

Robert Leukfeldt

 

In de zomer van 2009 ben ik mij gaan verdiepen in onze familie geschiedenis. Ik was toen nog volkomen blanco in het zoeken en had eigenlijk geen idee hoe ik het moest aanpakken. Mijn eerste stappen waren via Google de familie naam invoeren en zo het een en ander te vinden en te noteren. Van de site Family Search van de mormonen had ik nog nooit gehoord. Toen ik daar eenmaal kennis mee maakte ging ik experimenteren met de schrijfwijze van onze familienaam, kwam er steeds iets meer boven water.

Heel langzaam kreeg ik steeds meer stukjes van de puzzel op papier. Door hier en daar op forums en gastenboeken in Duitsland vragen te stellen, ontstond er enige lijn in het geheel. Vooral Mark Teichman heeft mij in de loop van mijn speurtocht goede raad gegeven.
Ik heb het weergeven van de onderzoeks pagina aangepast. In het menu hieronder springt u automatisch naar het jaar van onderzoek en ik heb daarin de laatste reslutaten steeds onderaan het informatie deel gezet.

2009 2012 2015 2018 geen aanvullingen          
2010 2013 2016 2019 geen aanvullingen            
2011 2014 2017 2020   eerste schema's die ik heb gemaakt


Oma Leukfeldt zei altijd "duits bloed is geen karnemelk" en dat is natuurlijk zo bij die Leukfeldts. Het zijn allemaal wel "baasjes"

 

2020

September

Af en toe zoek ik nog verder, deze keer weer wat zaken gevonden. Altijd leuk toch? Zo heb ik kinderen van Johann Heinrich Gottlob gevonden en de tweede naam vam zijn vrouw. Suzanne Magdalena Silberschlag moet dat dus zijn.
Verder nog een zuster van Johann Wilhelm Carl (die van de schilderijen) En nog wat andere kleine aanvullingen. Verrassend is het om telkens weer onze familie naam anders geschreven te zien. Daardoor is niet precies duidelijk waarom het nu Leukfeldt is en niet meer Leuckfeldt. In de geboorte aktes van de kinderen van JWC en Schumann staat duidelijk dat dit met ck is, hier en daar zelfs met een umlaut of streepje boven de u. Waarschijnlijk komt het door onoplettende ambtenaren, immers oook Leukveld zie je tegenwoordig nog regelmatig en hier in het noorden plaatsen ze er met alle gemak een e tussen, Leukefeldt ...... Leuckfeldt is dus eigenlijk de juiste schrijfwijze.

Oktober

Namen, geboorte, huwlijks en overlijdens data in de Duitse tak aangevuld. Tevens denk ik dat de voornaam Ludhold niet klopt. Dat is dan leuk voor die mensen die steeds maar weer mijn gegevens overnemen en klakkeloos onder hun eigen naam publiceren.

Bezig met het aanpassen van deze website, in de loop van deze maand zal hij klaar zijn. Ik heb een aantal bijlagen bijgevoegd en deze openen niet meer in een pop up venster, maar in een apart venster/tabblad. De filmpjes die in het Fotoboek stonden, heb ik verwijderd. Sinds enige tijd wodt dat niet meer door windows e.a. ondersteunt.

December

Toegevoegd het huwelijk van Frederika Wilhelmina Christina Churitz met Georg Staudt en het overlijden van Emma Adolphina. Ik kom in Neurenberg Name: Emma Adolfine Kaiser Sterbedatum: 5. Apr 1942 Sterbeort: Nürnberg, Bayern, Deutschland Urkunde Nummer: 480 tegen. Dat moet haar wel zijn. Helaas heb ik van het overlijden en het genoemde huwelijk geen aktes.

Nog 3 data te vinden, waar is Friedrich Wilhelm overleden en waar zijn Adolfine Hedwig en Christina gebleven. De familie is dus naar Neuenahr vertrokken en hebben daar een aantal jaren gewoond. Zou het om gezondheids redenen zijn geweest, er overleden immers nogal wat kinderen en zelfs binnen een paar dage na de geboorte. Neuenahr was/is een kuuroord.

Door het plaatsen van allerlei advertenties en een krantenartikel die zijn verschenen tussen 1895 en 1900, kwam ik er achter dat JWC aan de Hommelscheweg, Luthers Hofje heeft gewoond. In het artikel staat dat het de winkel van muziekhandelaar Leukfeld betreft. Het Luthers Hofje bestaat nu nog en ligt inderdaad aan de Hommelseweg. Het waren echter kleine huisjes, en bedoelt als bejaardenwoningen. Waarschijnlijk heeft hij de winkel dus aan huis gehad.


een van deze huisjes is nr.25


Grappig om dan ook uit tevinden dat een deel van onze familie destijds bijelkaar in de buurt woonden.

 

18 december 2020 Het onderzoek rondom Churitz, kan worden afgesloten. Ik heb kopietjes ontvaangen uit Neuenahr, met daarbij overlijden en vertrek data. Ze zijn in dat heerlijke oud duits opgesteld en ik moet ze dus nog vertalen.
Het is wel een heel drama voor deze familie geweest, van de 8 kinderen zijn er 6 op heel jonge leeftijd overleden. Friedrich Wilhelm werd ook maar 37 jaar, 2 dagen na zijn overlijden is ook Christiana ,die in mei 1898 was geboren, overleden.


terug naar jaartallen
2017

Februari
Een huwelijk gevonden van een Frederike Wilhelmine Christina met Georg Staudt, 1927. Er is ook een Staudt die gehuwd is met Wilhelmine en die hebben dan een Kapperszaak in Nurnberg. Dat geeft dan toch weer te denken en de kans is dus groot dat ik weer een stapje dichter bij Churitz ben.Nog geen reactie op een email, maar ik zoek verder.
Helaas, er is geen link,het huwelijk van de kapper Staudt was in 1917.

.

terug naar jaartallen

2016

Maart

Nieuwe aanwijzingen gevonden, eindelijk maar toch. Dat betekent de komende periode weer dieper en dieper en verder en verder zoeken.
In 1899 woonde de familie in Neuenahr, Friedrich Wilhelm was ook daar kapper. Ik heb daar tevens de geboorte van 2 kinderen gevonden, maar over hen verder nog geen gegevens. De 2 kinderen die ik hed gevonden zijn Friederika Wilhelmina Christina geb. 26-09-1896 en Christina geb. 14-05-1898

Dochter Emma Wilhelmina Sophie in mei 1913 gehuwd is met Ludwig Heinrich Hoffmann, te Ludwigshafen. Verbazingwekkend voor mij, dat ligt op ca. een uur fietsen van Eppelheim...je zou toch denken dat er iemand in de familie hier iets van zou weten. Emma Wilhelmina Sophie is in 1940 te Ludwigshafen overleden.
Uit de huwelijksakte, is duidelijk dat Emma Adolphina is voor 1913 opnieuw getrouwd met Friedrich Christian Kaiser. Bij het overlijden van Emma Wilhelmina staat niet vermeld of Emma toen al was overleden.

Op dit moment heb ik dus alleen van hun dochter Emma Wilhelmina Sophie een huwelijk, een dochter en het overlijden kunnen vinden.
Friedrich Wilhelm Churitz is dus voor 1913 overleden
terug naar jaartallen
2015

April

Churitz is en blijft onvindbaar, wel een paar leuke dingen gevonden:

Het vreemde aan deze advertentie, is in mijn ogen het M.Leukfeld, dit zou dan Mina moeten zijn en dat zou dan Charlotte Wilhelmina moeten zijn, die in die tijd bij hen woonde. (1890)

Maar ik vond ook de volgende, uit 1892. Vreemd dat daar dus de aanspreektitel voor een onghuwde dame is gebruikt.

Het pand waar Churitz en schijnbaar later van Cruijsen hun zaak hadden, was niet hun eigendom. Waarschijnlijk was het van B. Hanenberg. Deze is daar later een soort van lunchroom begonnen.

Mei

Onderzocht of Johan Heinrich Liekfeld / Lickfeld , ook een relatie had met de familie die destijds in Wageningen woonden. Ook deze persoon was een oud militair en heeft in Vlissingen gewoond. Het zou dus kunnen dat, maar het is zover ik nu weet geen familie. Hij was gehuwd met Helena de Bruin, zij kwam uit Harderwijk, Ze zijn in 1895 naar Dusseldorf vertrokken.terug naar jaartallen

2014

1 juli

Helaas heb ik het afgelopen jaar alleen de website kunnen bijwerken met overlijdens data van familieleden.

7 juli

De website een beetje bijgewerkt, op de fotopagina, staan nu diverse boekjes met foto's en het familie boek, dat ik onlangs heb afgerond en een deel van de familie ontvangen heeft.De geboorten en overlijdens van het laatste jaar, zijn daarin niet opgenomen. Het is het origineel, zoals in oktober in beperkte oplage is gedrukt.

terug naar jaartallen

2013

7 April
Dan denk je dat je klaar bent en wil je eindelijk dat boekje afronden....loop ik tegen 2 onbekende dochters van Churitz aan. Niet dat ik nu weet waar ze zijn heen gegaan. Wel heb ik in de wandelgangen gehoord dat Churitz destijds niet meer zo goed lag met dhr. van Cruijssen. Ik neem aan dat dit met de kapperszaak heeft te maken. Ik kan dat niet matrekken natuurlijk, het is een opmerkinng van iemand waar ik email contact mee heb. Maar waar o waar is het gezin Churitz gebleven....
Ik moet ze nog toevoegen bij de familie, maar het gaat hier om Emma Wilhelmina Sofie geboren 19 oktober 1889 en Adolphina Hedwig geboren op 4 mei 1891.
Van hen heb ik geen overlijdensdatum gevonden. Verder weet ik nu dat Churitz voor hij naar Nederland kwam in Creveld heeft gewoond.Wat tevens opvalt, de naam Hedwig. Deze komt niet voor in de lijn van Leukfeld, maar ook bij Churitz heb ik dat nog niet kunnen plaatsen. Natuurlijk is hij destijds door anderen verder opgevoed, zie de aantekeing over overlijden van de ouders. Verder heb ik onlangs advertenties gevonden in het blad "Die Welt", waarin een familie Churitz een aantal jaren genoemd wordt. Navraag in Argentinie heeft echter niets opgeleverd, buiten dat de schrijfwijze daar dan weer Juritz zou kunnen zijn. Churitz en Leuckfeldt waren echter geen Joden.


14 April
Blijft een hele lastige zaak, wat nu te doen... boekje eerst maar eens afronden en aan mijn ouders en ooms geven...onvolledig dan, of me eerst nog weer verdiepen in de lijnen die ik nog steeds niet volledig duidelijk heb. Tevens zijn er een aantal Leukfeld's naar Amerika gegaan, nieuwe leukfeld's in zweden gevonden.Voorbeeld: Een Wm Richard geboren in Winconsin 1869 , Leuckfield. Maar daar geboren...lijkt me sterk... Eigenlijk ben je hier dus nooit klaar mee....
Nog een nieuwe vondst: Johan Wilhelm Carl Leukfeldt e.a hebben ook in Amersfoort gewoond.

2 Mei

Ik loop regelmatig tegen deze namen aan, volgens Kirchner zou dat familie zijn, maar Kirchner zegt wel meer.
Johann Georg Leuckfeld stammte aus der Kleinstadt
Heringen in Nordthüringen, wo er am
4. Juli 1668 geboren worden war. Seine Eltern
waren der Kämmerer, Schneidermeister und
Landwirt Valentin Nikolai Leuckfeld und Anna
Sophie, geb. von Oppeln.

Deze Valentin Nicolai is overleden in 1684.

5 mei
adresboek Norhausen 190026 mei
Rondom onze familie staan er indirect nog een aantal vragen open, maar ik denk dat de rechstreekse lijn nu wel duidelijk is. Open blijft nog steeds de vraag rondom Churitz. Onze oorspronkelijke afkomst is echter bekend, vertakkingen zijn helaas nog niet duidelijk en waarschijnlijk ook niet zeker te stellen. Zo zullen de Leuckfeld's in Amerika zonder meer verwanten van ons zijn...maar dan eerder neven van neven van Johan Wilhelm Carl Leuckfeldt. In het begin van 1700 zijn de kerkboeken van Heringen verloren gegaan en veel blijft dus giswerk. Of afhankelijk van toevallige voorbijgangers van deze website, ik denk daarbij aan de wijze waarop de schilderijen weer in ons bezit kwam.

3 juni, foutje in huwelijks datum gevonden bij Johanna Berendina, ik gaf 13-7 maar dat moet 17-7 zijn.

Tevens aantal akten gevonden die sinds kort te vinden zijn rondom de huwelijken van broers en zussen van Johanna Berendina

Valt mij op dat Gerrit Pluimen getuige bij veel huwelijken was, zou een broer van Hendrica Maria Evers moeten zijn..., althans staat genoemd als oom van. Tevens nog weer de vreemde zin in akte van Otto Max en hendrica. Friedrich Leuckfeld is getuige...een broer van Otto Max... dat klopt dus niet. 46 jaar en muzikant en wonende te Arnhem, dat was dus Friedrich Wilhelm August.

Juni

4 juni

Het moet Gerrit Pluimers zijn, deze was gehuwd met een zus van Hendrica Maria Evers

7 augustus,
Mijn plan voor het laten drukken van het boekje heb ik wederom laten varen, ik loop af en toe nog steeds tegen nieuwe info aan. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Ik heb overigens vandaag tevens een bevestiging gekregen dat JWC inderdaad bij de Gele Rijders diende.

Verder nog op zoek wat de relatie met Opitz kan zijn in Middelburg

997-ZEEL-MIDD-048-1878 Adresboek Middelburg 1878


Opitz
Voornaam:
L.G.J.
Achternaam:
Opitz
Beroep:
Orgel- en pianomaker, muziekonderwijzer en reparateur van muziekinstrumenten
Rol:
Inwoner
Datum:
1878
Jaar:
1878
Plaats:
Middelburg
Gemeente:
Middelburg
Wijk:
K
Huisnummer:
43
Straatnaam:
Vlissingsche Straat
Bron:
Adresboek Middelburg 1878


13 augustus,
Ik heb de zoek naar Churitz op moeten geven, er zijn helaas geen verdere aanknopings punten. Ze zouden vertrokken zijn, maar tot op heden geen enkel spoor. Nu wil ik nog iets meer weten over de broer van JWC en dan....dan is voor het eerste deel mijn "werk" wel zo'n beetje af. Maar dat heb ik al vaker gezegd en vond ik toch nog weer iets nieuws.

De gegevens in de rode tabel zijn nog niet aan onze tak te koppelen!!!

Vanaf hier zal ik plaatsen wat ik nog open heb, natuurlijk niet in 1 dag...ik heb nog heel veel open. Zo heb ik gegevens van iemand dat Valentin Nicolaus en zijn vrouw Anna Sophia Wolf niet alleen Johann Georg als een van hun kinderen had, maar dat er een direct verband bestaat met de Valentin die ik momenteel als stamvader heb aangegeven. Johann George is een bekende schrijver en historicus, die o.a nog in Groningen heeft gewoond.

Verder zou bijvoorbeeld: Johan Gottfried Leuckfeld (burgemeister von Herreden, geb.1706, verstorben 1768) ein Sohn ist von Johann Valentin Leuckfeld aus Heringen.

Dat zou dan weer betekenen dat er een relatie is tot een tak die zich rondom Heringen heeft gevestigd, deze "boom" staan in mijn oude schema's.


08277 LEICHFELD, Davied August (EV)
Geboren: G 1768. Beruf: Soldat im Hannoverschen Infanterie-Regiment. Pate am 12.01.1796 bei Davied August LEICHFELD (8277).
Verbindung oo wo?.
mit MEYER, Dorothea (EV)
Geboren: G 1772.
Kind:
1. Davied August (LU) Geboren: am 08.01.1796 unehelich in Bremen. Getauft: am 12.01.1796 in Bremen.Paten: Davied August LEICHFELD Geboren: G 1768. Beruf: Soldat im Hannoverschen Infanterie-Regiment. (08277)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 terug naar jaartallen
2012

Januari

12
Eindelijk de laatste informatie voor Nederland binnen, nu wacht ik nog op een schrijven uit Duitsland en kan ik de laatste hand aan het boekje gaan leggen. Ik heb nu de info over JWC en HMA Jeen kunnen plaatsen.

14
Ouders van Churitz zijn overleden aan Tyfus

22
Ontving een mail uit Duistland, heb nu dus nieuwe voorouders gevonden!! We hebben nu Friedrich Heinrich als stamvader. Daarnaast nog een tweede naam, dat zou of zijn broer of zijn vader kunnen zijn geweest.

24
Het parenteel helemaal nagelopen en aangepast.
Overigens zitten we nu ergens rond 1720 met de stamboom!!!

30
Net zo verwarrend als de berichten uit Duitsland zijn de handtekeningen bij geboorten en huwelijken. Wat we er van kunnen leren is dat Friedrich Wilhelm August en Johann Wilhelm Carl in goede relatie met elkander stonden. Toch geeft het handtekeingen plaatje een vreemd beeld. Maar ik zou zeggen kijk zelf even : handtekingen

28
en klein voorbeeld maar weer hoe lastig het allemaal is, ik heb nu een Friedrich Heinrich Christian Leuckfeld Bürger und Schneider allhier und Maria Elisabeth geborene Ehrhardt. Namen en beroep komt toch moooi overeen met de namen sie in de stamboomlijn staan. Echter het scheelt een 30 jaar. En dat kan dan weer niet. Toch denk ik dat er overeenkomsten zijn...dus we gaan weer verder.

24
Nog eens alles op een rijtje proberen te krijgen. Hoe ik nu op 30 jaar verschil kom in mijn opmerking van 30 januari?? Ik heb geen idee meer. Heb me waarschijnlijk vergist in 76 en 97 of zoiets. Hoogst waarschijnlijk zijn dit de zelfde personen die ik nu als "stamhouders"heb gevonden. Verwarrend zijn echter telkens de voornamen. Volgens Mark Teichman gebeurde dat door elkaar halen wel vaker. Ook in de Nederlandse acte zie ik soms andere voornamen e.a staan.

Ik probeer iets meer te weten te komen over Schumann, vreemd genoeg heb ik voor Rosine Friedericke Dorothee Hoffmann, als vader de naam Andreas maar ook Christoph Ludwig. De naam Andreas staat in haar overlijdens akte, maar daar staat als moeder de naam Hannemiene Tippe. Dat zou dus fout kunnen zijn en vooral dat Tippe lijkt erg veel op Toppe. Het kan dus zijn dat er namen door de war zijn gehaald. Dat Andreas moet ik trouwens onthouden, er komt ook een Anderas bij de Leukfeldt's voor.

Februari

4
Hans Wenting heeft nieuwe informatie gegeven bij de 40jaarhuwelijk foto. De man met de naam Piet, de melkboer, blijkt Gerrit Wenting te zijn. Ik vraag mij af waar de naam Piet dan vandaan komt en de toevoeging dat hij melkboer was?

Nu ik de foto heb bijgewerkt, realiseer ik me dat op deze foto alle vier de kinderen van Otto Max en Hendrika Maria Evers staan.

26
Gisteren in Arnhem de originele familie portretten van JWC Leuckfeldt en zijn vrouw CS Schumann mogen ontvangen van de familie van Cruijsen. Binnenkort zal ik rondom die schilderijen een zelfstandige pagina openen.

27
De eerste foto's en een aanzet tot het verhaal er rondom geplaatst.

28
Een beetje een wilde gedachte, maar de vader van Johanna Wilhelmina Lou was schilder, zou hij ook portretten hebben geschilderd? Het gebeurde soms in die tijd dat men zowel huisschilder als portretschilder was. Ik heb iemand gevraagd, die in verband staat met de familie Lou, maar geen bevestiging van mijn idee. Soms heb je van die wilde gedachten :-)
Op achterkant van de schilderijen staat 55, ook dat kan een gegeven zijn.

Daarnaast nog de vreemde zaak van de naam Leichfeld, waarom staat bij het laatste kind van JWC en Charlotta Sophia, plots een uitspraak van het arrondisement met naam aanpassing? Zijn naam staat ik de akte zo geschreven, maar in alle andere aktes niet. Net zo vreemd is eigenlijk het wegvallen van de c en het verschijnen van de t in de familie naam.

Maart

1
de website nalopen op kleine foutjes in namen. Bijvoorbeeld soms is het Charlotte en moet het Charlotta ziin.
Het parenteel loop ik later nog na.

3
Tsjah en daar zit ik dan, ik kan eigenlijk niet meer verder. Voor verder onderzoek zal ik de kerken in Duitsland moeten bezoeken. Ik had nog wat zaken lopen, maar geen enkele reactie meer gekregen op mijn vragen. Voor Nderland ben ik eigenlijk wel klaar, het overhandigen van de schilderijen door de fam. van Cruijsen was en is eigenlijk een beetje de afsluiting. Doordat ik de laatste weken wel erg intensief bezig ben geweest, lijkt het alsof ik een beetje aan het afkicken ben. Ik zoek en probeer, zoek door...stoot op Leuckfeldt en Leukfeldt in Rusland, vraag me af hoe men eigenlijk in Nederland is gekomen en meer van dat soort gedachten. Maar dat is bijna een onmogelijke opgave denk ik.
Ach, al met al ben ik natuurlijk in redelijke korte tijd enorm veel te weten gekomen, maar elke vondst gaf een nieuwe vraag. Er gingen soms maanden voorbij dat ik weer echt aan het zoeken ging. Maar ik moet toegeven...het lijkt de laatste weken een beetje op afkicken.

25
Een aantal filmfragmenten geplaatst, uit een filmje van een oom van mij, gemaakt rond 197

April

25

JWC Leuckfeld, heeft van 1859 tot 1870 gediend in het leger.
Hij had in totaal 11 broers en zusters!!!

Mei

5
Het verhaal over de oorlog van mijn Ome Rudi geplaatst.


6
JWC Leuckfeld, had in Middelburg als getuige 2 mensen die "belangrijk"waren in een muziekkorps. Kan het zijn dat hij om die reden naar Middelburg is vertrokken?? We zoeken voort


Juni

5
Onlangs kreeg ik wat kleine opmerkingen over de website, vooral wat oudere mensen (mijn leeftijd) de opmerking dat het kleurgebruik de leesbaarheid minder maakte, vandaar dat ik dus de pagina's aan het aanpassen ben. Het zal nog wel even duren voor alles weer op 1 lijn zit. Maar aangezien ik toch even vast zit...


10
Volgens mij heb ik het probleem met het menu nu opgelost en is het ook in lagere resolutie en beeldschermen te zien. Ondertussen heb ik ook ondervonden dat een van mijn "contacten" wederom de meest onzinnige info bij o.a Ancestory heeft geplaatst. Otto Max, de zoon van JWC is daar plots een zoon van Friedrich Wilhelm en gehuwd met een voor mij totaal onbekende persoon. Nu maar hopen dat anderen verder kijken dan hun neus lang is en deze uitvinder van nonsens weten te negeren.

Augustus

7
Heel waarschijnlijk ben ik toch een paar stappen verder gekomen in mijn onderzoek, zoals het er nu naar uit ziet is Christoph Friedrich die in 1796 huwde met Hofmann ook geregistreed met de naam Friedrich Christiaan Gottlob, geboren op 20-12-1766. Deze had een oudere broer, die waarschijnlijk voor het huwelijk is overleden, Johann Christoph. Tevens is er nog sprake van een zus. Johann Christoph is geboren op 12 augustus 1765. Maar het kan dus even zo goe zijn dat deze Johann Christoph toch niet is overleden en dan is hij dus Christoph Friedrich. Lekker verwarrend dus.

Wel is voor 99% zeker dat Friedrich Heinrich (Christiaan) Leuckfeldt hun vader is en deze huwde met Maria Elisabeth Ehrhardt.

Friedrich Heinrich Christaan (geb 1-12-1738) is dan weer een zoon van Johann Paul Leuckfeld, deze was getrouwd met Caroline Sophie Dorothee Taubert.

Johann Paul zou dan weer een zoon zijn van Johann Valentin I Leuckfeld, waarmee we ergens rond 1680 zitten.

17
Gisteren Heringen en Niederspier bezocht. Niet voor kerkboek onderzoek, maar gewoon eens om te kijken waar men destijds zo'n beetje woonde. Heringen was een leuke plaats, Niederspier was troosteloos. Dit laatste echt niet door de regen die deze ochtend viel. Wel gezien dat op het kerkhof nog verschillende mensen met de naam Toppe en Diemert lagen. En in Heringen een graf gevonden met een naam die op de onze lijkt. Later zal ik de foto's plaatsen en eindelijk toewerken naar de afronding van het boekje.


23
Gisteren ontving ik een mailtje waarmee ik eindelijk de link kan leggen naar de volgende voorouders en we dus definitief op 1700 zitten. Betekent voor mij ook weer een deels aanpassing van de informatie die onder de genoemde knoppen staat. Ben dus weer even zoet en het boekje laat dus weer op zich wachten.


28
Tijdens het opruimen van oude pc spullen, papieren en andere zaken kwam ik nog negatieven tegen. Mijn broer Rudy heeft ze voor me afgedrukt en ik zal deze gebruiken in het boekje. Tevens kwam hij met het verhaal dat onze opa ooit eens gezegd zou hebben dat wij oorspronkelijk uit Zweden kwamen en onze naam Uienveld betekende. Die afkomst zou dan voor 1650 moeten zijn geweest en ik vind het dan wel opmerkelijk dat mijn opa en mijn oudste broer dta wel weten...maar toch... even Google gedaan en het woord uienvel(en) in het zweeds laten vertalen, de uitspraak aangehoord en inderdaad een zeer opmerkelijke uitspraak.. KLIK

September
17
Tsjah, of er nog echt iemand is die dit volgt....blijft maar de vraag. Maar eigenwijs als een Leukckfeld, want dat is toch de originele schrijfwijze zoals het nu lijkt, ga ik door. En heb ik allerlei wetenswaardigheden gevonden van mensen die in ieder geval destijds familie waren en dus ook lid van onze familie, wat dat betreft heb ik de eerste namen uit 1600. Hij kreeg een boete omdat hij zich had misdragen in de Ratskeller en kreeg later als huwelijkskado van de gemeente...jaja..waar komt dat drinken toch vandaan..hij kreeg Wijn als huwelijkskado.

En om het spannend te houden nog het volgende verhaaltje van weer een andere Leuckfeld:
LEUCKFELD, Clauβ
Strafzahlung: 1596 Heringen:
„An 3 Thalern Clauβ Leuckefeld straffe, das er Im Rathskeller dem, so Hanβen Kelner entleibete, sein Schnubtuch aufgehoben und mitt 5 g ungefehr bey sich behalten und der Thetter ausgesetzt, das er gemeinet, der entleibete sey der gewesen so ihm das Schnubtuch genommen."

23
Aan alle zaken komen een einde... en dus ook aan mijn onderzoek.Onlangs ontving ik een zeer oud boek (nah...de eerste uitgave dan..ik heb een herdruk digitaal, maar toch) en er zijn geen verdere aantoonbare verbanden.
Ik zal binnekort de namen geven van de personen die rond 1600 in Heringen woonden met een overeenkomstige achternaam. Helaas zijn door brand, oorlog e.a. geen akten meer te vinden uit die periode...dus blijven er alleen speculaties over. Tijd om mijn boekje nu dus te gaan afronden.


29 Al lezende over de geschiedenis... de eerste leuckfeld die daar werd gnoemd is in 1623.Maar opmerkelijk...heel verrassend..waarschijnlijk stammen zijn voorvaderen weer uit......Nederland, oude Vlamingen...tsjah...het kan verkeren.

terug naar jaartallen
2011

Zondag, 20 maart,

we zijn aan de "huidige"familie toegekomen. Voor mij nu de vraag, hoe ga ik de rest "aankleden". Immers de voortzetting van de fam.lijn stopt bij mijn opa. Van mij eigen broers weet ik alleen leeftijden, van hun kinderen nog minder. Mijn neefjes hebben wel wat info gegeven. Ik hoop maar dat ik reacties op mijn mail krijg, zou leuk zijn als ik deze schema's kan afronden. "Een harte kreet"hoor ik denken ?? Ja inderdaad!


Het filmpje van mijn oma geplaatst in 2 formaten. Als eens iemand kijkt...vertel mij dan welke het juiste format heeft :-)

Ik denk dat het de eerste twee pagina's in het overzicht "in schema" nu wel volledig zijn, ik heb niet alle geboorteakten en overlijdensakten toegevoegd.. Ik heb ze wel, dus als iemand ze wil inzien..kan dat. Er bloijven zoals altijd wel vragen en gedachten.

Vandaag kreeg ik een reactie op een zoekvraag naar Johanna Berendina, een zekere "Gerry" . Een echte doordouwer en nog fanatieker dan ik soms kan zijn. Hij/Zij heeft lang gezocht en nu heb ik eindelijk dus de geboorte akte van Johanna Berendina. Daarna vond hij/zij ook nog even de akte van Mathilda Emma en zag daarbij dat Otto Max op dezelfde dag is geboren, dus een tweeling.
Daarnaast heb ik nu van meerdere mensen akten en andere informatie online geplaatst. Het schema met mijn opa is dan ook bijna klaar. Daarna volgen "wij" en onze kinderen.

Een paar dagen zal wel een weekje gaan worden. Op dit moment is het fotoboek weer geplaatst en een soort van gastenboek.In het Fotoboek staat nu het filmpje van mijn oma. Helaas kan ik nog nergens iets over Johanna Berendina vinden.

op dit moment is de eerste pagina denk ik wel; zo'n beetje volledig...nog een paar dagen?? en ik kan de site weer officieel maken...hoop ik..droom ik

De informatie die ik uit Duistalnd heb ontvangen blijkt telkens weer op los zand gebouwd te zijn, ik heb mij daardoor al een paar keer zand in de ogen laten gooien en heb besloten die info eerst niet meer voor waar aan te nemen. Op dit moment zoek ik nadere info over FOPPEN. Tijdens het zoeken daarna loop ik alweer tegen vreemde zaken aan. Als je goed kijkt op de pagina's in schema...dan staat daar ergens in een akte te lezen dat de getuige bij het huwelijk van Otto Max en Hendrika Evers de vologende naam heeft:

Afgelopen maand heb ik de site verplaatst naar een andere server en meteen maar eens de zaken nagelopen en aangepast...nou...dat had ik beter niet kunnen doen. Wat een werk <klaag klaag>. Maar goed, onder de links naast de namen zie je nu o.a. de origenele akten. (een kopie daarvan dan natuurlijk)

Frederick Leichfeld en dat zou dan een broer van Otto Max zijn.... heeeeeeeeel vreemd dus. Dus niet zo gek dat ik soms worstel ;-)

24 maart,

vandaag een eerste plaatsing mijn neven en nichten en hun kinderen. Ik hoop nog geboorte data te krijgen, nog een paar stapjes en ik kan de volledige stamboom of met een betere naam het Parenteel van onze eerst bekende stamvader plaatsen. Mochten jullie fouten zien in namen en data... mail me!!!

wie o wie kan er goed lezen...wat staat er in onderstaande akte??


April

Vrolijk Pasen allemaal!!! Helaas kan ik de site nog steeds niet officieel als geopend aanmelden en dus ook nog geen parenteel plaatsen. Ik blijf struikelen over Churitz en zijn vrouw.... waar o waar zijn die gebleven??

diverse data bijgewerkt


Ook weer leuk: nu ik aan de laatste loodjes bezig ben...in amerika staan heel veel Duitse Leichfeldt's en natuurlijk heten die ook nog eens leuckfeldt..alleen konden die amerikaantjes destijds amper schrijven... dus dezelfde mensen met tig schrijfwijze's . lekker weer dus.. ach wie weet zir er een erfenis in van iemand die..het is tenslotte de USA nietwaar?? :-)
En..om het nog moeilijker te maken... ook in het oude Rusland komt de naam voor

ouders Schumann :

Vader:
  Andreas Schümann
Beroep: kleermaker
Moeder:
  Hannémine Tippe
Beroep: zonder beroep
woonden in Niederspier (zie akte)


via mailwisseling met Moscowa de overlijdensdatum van Van Cruijsen gekregen. De grafrechten waren in 1983 verlopen en het graf is in 2009 helaas geruimd.

Op dit moment zijn de schemapagina 1 en 2 af en getest in verschillende browsers, fouten graag melden...op en aanmerkingen ook natuurlijk

Een aantal zaken hieronder zullen komende week op de juiste plek ingevooerd worden.


Nadere informatie over J.J. van Cruijsen is onvindbaar. Ik neem aan dat hij net als zijn vrouw begraven is op Moscowa, zoals te zien in de 2e afbeelding hierboven... dus als iemand daar eens langsfietst en tijd heeft? Verder zijn er mij wel een aantal kinderen en klein kinderen bekend en weet ik dat ze aan de sonsbeeksingel woonden, zoals overigens ook uit de afbeelding rechts blijkt.

Theodorus Schoot en Hendrika Maria Elisabeth hadden 2 kinderen , Johannes Theodorus geb 1 juli 1925 te Arnhem getrouwd op 18 juni 1952 met A.A. Smit ze huwden in Hoogezand Sappermeer
Hendrica Maria Elisabeth 25 juli 1929 te amsterdam gehuwd op 20 april 1949 met Th.J van Adrichem . Is deze laatste in de oujaarsnacht geraakt door een verdwaalde kogel?

Johanna Berendina, huwelijk werd ontbonden op 28 mei 1943 door overlijden Hendrik Johanna woonde in 1960 nog in Haarlem. Hendrik heeft een haringkar gehad. De roepnaam van hun dochter was Miep

In de huwelijksbijlage van Johanna Berendina staat dat op 17 juni 1913 haar dochter Maria Hendrika is geboren . Daar de rest nog onleesbaar is, heb ik nog geen verdere info. Ik hoop het document zo te kunnen bewerken dat de rest ook leesbaar is. Deze dochter werd dus 5 jaar voor het huwelijk met Hendrik geboren.

geboorte data van aantal personen gevonden en toegevoegd

bijgevoegd overlijdens datum Leukfeldt, Hendrica Maria Elisabeth getrouwd met
JT Schoot , op hun registratie kaart van Amsterdam staan nog 2 kinderen vermeld, met namen en andere geboorte dat dan de levenloos geboren kinderen in Genlias.
===========================================================

Ondertaande knipslels zijn in mijn ogen wel heeeel erg vreemd. Let op de adressen, die zijn identiek. Iemand een idee?? (notitie: pas veel en veel later zag ik dat het om een verjaardag ging)


Gevonden dat jwc leukfeldt gehuwd met JM van Loteringen, daarna gtrouwd is geweest met Helana Jeen. Dus...weer een stapje gemaakt.

Mei

2

en dan nog weer eens mijn "kennis" in Duitsland, langzamerhand de man met de heel dikke duim. Volgens hem zou JWC een zuster hebben gehad, de broer Gottlob is plots weer verdwenen in zijn overzicht. De zuster zou meerdere malen getrouwd zijn o.a met:

  • Gehuwd in 1872 met Friedrich von Weysen 1845-1877
  • Gehuwd met Leopold Ludwig Friedrich Karl Melchior von Zeppelin 1843-1904 (_MARR: N), en hun kinderen:
    • Elsbeth Anna Leuckfeld von Zeppelin 1882-1946

Allemaal leuk en wel...maar er zitten zoveel fouten in zijn vondsten, echter wel heel lastig tijdens het verdere zoeken

3 mei:


uit het nieuws van de dag, maandag 7 oktober 1895. Grote vraag is nu...welk buitenland??
Ik heb gezocht in de overlijdens registers van Arnhem, 1895, wel de kinderen, geen Emma. Grote vraag is en blijft...wat is er met hen gebeurd??

Emma en Churitz zijn niet bekend op Moscowa, er is van hen nog steeds geen spoor te vinden dan de gegevens die ik hier onder ergens heb genoteerd. Hun kinderen(allen overleden, tenminste die ik heb kunnen vinden zijn geboren in wageningen en arnhem. Zijn zij van Wageningen naar Arnhem gegaan. Is Churitz gaan werken voor Cruijsen, want in Wageningen was het zoals ik veronderstel andersom. Churitz ging daar failliet. Cruijsen ging later naar Arnhem.

kapper Churitz, uit de Gelderlander van 10-07-1894

Dit begint wel heel tragisch te worden allemaal, zij hebben voor en na dit faillissement respectievelijk 1 en 2 kinderen vlak na de geboorte verloren.


William Leuckfeld geb 1868 , vader Gotlert en moedeWilhelmina, getrouwd met Anna, meerdere kinderen o.a. Elsbeth emigreerden naar de VS:
Household Gender Age William Leuckfeld M Spouse Anna Leuckfeld F Child Elsbeth Leuckfeld F Child Dessie Leuckfeld F Parent Gotlert Leuckfeld M Parent Wilhelmina Leuckfeld

Een leuckfeld uit Denemarken gevonden en een die geboren zou zijn in India???

5 mei

En ja wederom is de info die ik vond onder de naam van mijn duitse bron volkomen fout. Gelukkig heb ik dat nu wat sneller door dan de vorige keer. "zucht"
Daarom ook de info ene Gotlob weggehaald. Kan ik me tenminste concentreren op Churitz.


24

tsjah en dan net als je dingen weggehaald hebt..komt er weer een bewijs van mijn duitse duimzuiger...waarvan ik het woord duimzuiger weg moet halen. Hij zond mij een kopie van een onderzoek, uitgevoerd in 1941 met daarin het voorlopige bewijs dat Johann Heinrich Gottlob wel degenlijk een broer van Johann Wilhelm Carl en Friedrich Wilhelm August is. Dus... er waren dan in ieder geval 4 kinderen.
27
de naam Gottlob komt in de familie Hoffmann voor, ik weet echter nog niet of dat dan de ouders van Hoffmann zijn.

de naam August komt in de familie Toppe voor

onze famile naam met verbasteringen gevonden bij een baron en lijnen naar rusland en scandinavie... om het spannend te houden

Hun vader was overigens volgens de huwlijksbijlage van Friedrich Wilhelm August en Lou, de oudste der kinderen. Ook hij zal dus meer broers/zussen hebben gehad.

28
Op dit moment ben ik het Parenteel aan het aanmaken en de informatie aan het verfijnen, zo probeer ik nu in het Parenteel en op de website ook de geboorte datum en ouders van aangehuwden in te voegen. Een heeel lastig klusje.

Juni

Binnen explorer zijn de infoknopjes niet zoals ze moeten zijn, binnen firefox wel...dus...bijwerken!!
3
Tijdens het invullen van het parenteel, zag ik in een van de huwelijksbijlagen van mijn Opa en Oma Leukfeldt, stond een foto van Oma op 24 jarige leeftijd.

4
Daar de site steeds groter aan het worden is, test ik nu een andere indeling op
Alle kritieken, aan of opmerkingen zijn welkom over deze aanpak.


5
Naar aanleiding van 4 juni heb ik de site nu 2 xgeplaatst, 1 x met frames, alles opent dan in hetzelfde venster en 1 x zonder deze frames, alle vensters openen dan apart. Dat betekent dat ik toch weer het een en ander moet nalopen en het parenteel nog steeds niet geheel afgerond is.

Juli

11
Wat betreft Churitz:
Volgens de adressenboeken van Arnhem had F.W. Churitz in 1895 een kapperszaak aan het Nieuwe Plein 4 en in 1896 aan de Pastoorstraat 2 te Arnhem. Daarvoor en daarna komt Churitz niet voor in de adressenboeken. Het bevolkingsregister en de collectie woningkaarten van Arnhem over die periode is er niet en een andere bron waaruit zou kunnen blijken waar Churitz en zijn vrouw in of na 1896 naar toe zijn gegaan zou ik niet weten te bedenken

En wat betreft de schilderijen van JWC en Charlotte:
Het zijn twee pendanten (tegenhangers) met  vader en zoon rechts en moeder met twee dochters links. Overigens is hier sprake van een omkering van de normale plaatsing van man en vrouw, want in de meeste gevallen is de man links geplaatst (dat is ‘heraldisch rechts': vanuit de geportretteerde zelf gezien is hij rechts geplaatst,  en dat was de ‘ereplaats', meestal voorbehouden aan de man). In de 19 de eeuw lijkt men echter wat vrijer met deze regels om te gaan dan in de voorgaande eeuwen.

In deel 2 van de serie ‘Het Rapenburg' van Th.H. Lunsingh Sceurleer e.a. zijn de twee portretten afgebeeld en wordt de man beschreven als een ‘uit Pruisen afkomstige trompetter' .

De schilderijen zij blijkbaar toch niet geschonken aan een museum, maar in het bezit van iemand in Leiden.

12
Daar de schilderijen in bezit zijn van een particulier, heb ik een advertentie laten plaatsen in het Leidsch Dagblad, ben benieuwd of het iets gaat opleveren.

15
Helaas heeft mijn oproep nog niets opgeleverd, maar langzamerhand heb ik geleerd dat in het onderzoeken naar de familiegeschiedenis, geduld een vereiste is..

Augustus

9
Na terugkomst van mijn vakantie, ontving ik een mailtje met daarin een foto van
Charlotte Wilhelmina Leukfeld en haar man Johannes Jacobus van Cruijsen. Tevens heb ik nog wat nadere info over hen gekregen. Binnenkort zal ik dit plaatsen. Tevens ontving ik een ander mailtje met een bericht dat in de nabije toekomst hopenlijk meer duidelijkheid geeft over de schilderijen.

10
Volgens de adressenboeken van Arnhem had F.W. Churitz in 1895 een kapperszaak aan het Nieuwe Plein 4 en in 1896 aan de Pastoorstraat 2 te Arnhem. Daarvoor en daarna komt Churitz niet voor in de adressenboeken


14
Nieuwe foto's geplaatst en data aangevuld. Het fotoboek ben ik aan het aanpassen. Onlangs ontving ik foto's van onder andere Charlotte Wilhelmina en Johanna Berendina.


September

1

Ik ontving kleuren foto's van de twee schilderijen. Deels is nu bekend waar ze zijn gebleven. Deels zet mij dit ook aan het denken. Waarom zijn die schilderijen eigenlijk niet in de lijn van Leukfeldt gebleven, maar overgegaan naar van Cruijsen. Mijnn vader vertelde mij dat op de begrafinis van zijn vader, iemand van de fam. van Cruijsen mijn oma een brief gaf. Niets is over de inhoud daarvan bekend. Wat stond daarin?
Churitz, die samen met van Cruijsen een kapperszaak heeft gehad is schijnbraa helemaal verdwenen. Nergens is ook maar iets van hem te vinden. Helaas zijn de gegevens in Wageningen en Arnhem uit die tijd ook verloren gegaan.

3
Na een tweetal jaar geen problemen met mijn PC, liep hij op onverklaarbarev wijze vast. Backup terug zetten leek te helpen, maar wederom liep de boel vast. Dan uiteindelijk maar naar de maker, maar die kan niets vinden. Ondertussen ben ik weer eens al mijn email adressen kwijt. Dus...dat moet ik eerst maar eens proberen terug te halen.

10

Helaas, outlook bestanden kan ik schijnbaar niet herstellen.

12

Nog maar eens een keer vastbijten in de lijn Churitz. In 1912 staat er een John R Churitz, oud 19 jaar gereigistreed bij aankomst in New York. Die zou dus rond 1893 geboren zijn. Maar, er staat geen John F als zoon geregistreerd. Althans nog niet door mij gevonden..

Zijn ouders zijn Carl Churitz en Johanne Christiane Schwitzke. zijn vader is op 16 juni 1863 op 40 jarige leeftijd overleden zijn moeder schijnbaar 16 mei 1863 op 34 jarige leeftijd
broers, zusters:

Name: Louise Elisabeth Marie Churitz
Event: Christening
Event Date: 28 Feb 1854
Event Place: Kalkwitz, Kalkwitz, Calau, Brandenburg, Germany
Gender: Female
Name: Johann Carl Erdmann Churitz
Event: Christening
Event Date: 19 Sep 1852
Event Place: Kalkwitz, Kalkwitz, Calau, Brandenburg, Germany
Gender: Male

25 septemberDit zijn de handtekeningen uit de huwelijks akte van Charlotte Wilhelmina en Johannes Jocobus van Cruijsen. Hieruit blijkt overigens dat Friedrich Wilhelm August Leichfeldt destijds ook getuige was. Maar van wie is de handtekening links onder. Is er iemand die iets herkent?
Volgens mijn ouders staat daar ook de naam Leukfeldt , maar welke leukfeldt dan??


Oktober

17 Oktober

Druk baasje als ik soms kan zijn (ben een Leukfeldt tenslotte), heb ik het idee opgevat om een en ander in een boekje te gieten. Daarbij probeer ik ook alle onvolkomen heden weg te werken. Helaas sluit er soms een klein foutje in data ik probeer dat allemaal zo snel mogelijk te repareren. Maar zonder mijn familie kan ik niet alles snel herstellen. Dus mochten jullie fouten tegenkomen. Mail me aub !!!!

18 oktober

Ouders van Johanna van Lotringe gevonden, haar vader was in de 60 toen zij geboren werd?? das wel kras!!

19 oktober

Bij anna frederieke:

Persoon Anna Leukfeldt   Geboortedatum 28-10-1858  Religie Ev.Luth. Wijk/nummer of –letter 4 Adres Heerensteeg, Westzijde Huisnummer 782 Leiden Aankomstplaats Pruissen

Er zijn 1 treffers gevonden.
U kunt de volledige bronverwijzing zien door op het icoon te klikken voor de gewenste treffer. Wanneer u de resultaten anders wilt sorteren, klik dan op de kolomnaam waarop u wilt sorteren. Als u na sortering nogmaals op deze kolomnaam klikt, dan wordt er aflopend gesorteerd.
  Nr        
>   Johann Wilhelm Carl Leukveldt 13-10-1830     Leiden
 

22 oktober

Even op een rijtje:

De handtekening rechtsonder bij de huwelijks akte van Charlotte Wilhelmina en J.J. van Cruijsen is die van C.Leukfeldt. Grote vraag is nu welke Leukfeldt dat zou moeten zijn.. Is het een broer van JWC en FWA of een oom van hen? Ook bij andere aktes komt deze handtekening voor. Waarbij opgemekrt dat bij et huwelijk van Otto Max en Evers geen handtekening van de vader staat.

Wie was H.M.A. Jeen.   Gevonden is Helena Maria Anna Jeen geboren op 3.12.19  
JWC Leukfeldt is met haar getrouwd na Johanna Maria van Lotringen

Wat is er met Johanna Maria van Lotringen, is ze overleden, zijn ze gescheiden ?
Waarschijnlijk is ze voor 1964 overleden. Op een bruiloftsfoto staat ze niet bij JWC, volgens mijn vader was JWC toen al weduwnaar

20 oktober

Van mijn Ome Rudi en Tante Gerda ontving ik vandaag het trouwboekje van mijn opa en oma Leukfeldt en een fot van een 40jarighuwelijk. Zie Fotoboek

23 oktober


Deze handtekening bij de akte van Emma en Churitz is hoogstwaarschijnlijk van S.Leukfeldt-Schuman m.a.w. Charlotte Sofia Schumann de vrouw van JWC.Dit is de handtekening bij Charlotte en van Cruijsen. Zou het kunnen dat dit nagenoeg dezelfde is als bovenstaande, maar dat Charlotte Sophia Schuman daar met een C ipv een S heeft getekend??

Probleem dus deels waarschijnlijk opgelost en is helaas de onbekende broer nog niet gevonden.

November

25
Van Frans van Cruijsen ontving ik een foto van het 55 jarig huwelijksfeest in 1949 van Johannes Jacobus en Charlotte Wilhelmina.

Ondertussen ben ik voor ieman anders ook opzeok naar de overlijdensdatum van de vader van Johannes Theodorus Schoot. Deze is geboren in 1867, helaas is zijn overlijdensdatum nog niet achterhaald. Dus als iemand iets weet.

Van neven en nichten heb ik nieuwe foto's ontvangen en het boekje dat ik probeer te maken vordert gestaag. Mijn neven en nichten hebben een eerste inzage gehad.

Wederom moest ik Bernadette lastigvallen. Mijn nieuwe pc liep door mijn eigen dommigheid een virus op...dus was weer eens wat kwijt Bernadette bedankt voor het steeds weer opnieuw doorsturen!!!

December
8
het boekje vlot al aardig.

Ondertussen weer wat zaken van Churitz op een rij. Ik hoop via het CBG daar binnenkort mee verder te komen.
De gebooorte plaats Klawitz,, klopt waarschijnlijk niet. Zijn broers en zussen zijn daar wel geregistreerd, hij staat bij een andere plaats.

9
Helaas, het CBG heeft geen resultaat opgeleverd rondom Churitz. Ik heb nog een vraag lopen in Amerika, waar ik een Frederick William Schuritz vond. Maar waarschijnlijk blijft dit een onbekend gegeven. Blijft nog over H.M.A. Jeen en dan is de nederlandse tak af.

terug naar jaartallen
2010
19 feb 2010: vandaag ontving ik een zeer leuke mail met foto's van schildereijen. Ze staan nu in het fotoboek, samen met wat veronderstellingen. Ik kan de foto's nog niet met 100% zekerheid bevestigen.Tevens wat data bijgewerkt onder "in schema"

Kalwitz ligt in Tsjechie, Karlovice is de juiste naam (door een foutje stond hier lange tijd kalovice)

Johan Wilhem Carl Leukfeldt, was volgens de gegevens trompetter in het leger. Aan de hand van de foto's die ik kreeg, denk ik dat het uniform dat hij aan heeft het uniform van de Gele Rijders is. Deze zijn o.a. gelegerd geweest in Leiden en Arnhem.

juni 2010 wederom een mailtje met gegevens over onze voorvaderen, ik moet het nog natrekken..maar het klinkt allemaal zeer logisch... we zitten daarmee, als het klopt , in het jaar 1520
Voor een deel kan het kloppen...er zitten nogal wat mensen bij die met brouwerijen te maken hebben..aan de andere kant..ook een aantal vrome pastoors ;-)


juli 2010 site bijgewerkt met definitef broer van JWC, nog geen kinderen gevonden..maar wat niet is kan er wel zijn. De link naar 1520 is nog in onderzoek, maar is waarschijnlijk slechts een veronderstelling.

nov 2010
kreeg een mailtje, iemand heeft een onderzoek uit 1942 gevonden, volgens zijn zeggen is Johann Valentin Leuckfeld de vader van Christoph Friedrich Ludhold Leuckefeld, ook de achternaam van de vrouw van Critsoph zou nu bekend zijn. Een ver familie lid zou dan weer in de buurt van Niederspier wonen. Ik ga proberen contact met hem op te nemen om dingen na te trekken.


terug naar jaartallen
2009, is niet meer in chronologische volgorde.


Afgelopen week (6 dec 2009) kreeg ik een mailtje van iemand uit Duitsland. De man had mij al eerder gemaild. Maar ik kon destijds geen connectie tussen zijn tak van de Leukfeldt's en de mijne vinden. Nu echter kwam hij met een mededeling dat Friedrich Wilhelm een zoon van iemand anders zou zijn, dan ik heb weergegeve. Dus niet Ludhold als stamvader. Ik kan echter nergens nog een bevestiging vinden. Mocht het echter waar zijn, immers Ludhold kan ik ook nog niet natrekken, dan zou een vervolg deel van onze familie tot 1600 lopen. Ach voor mij spannend, voor jullie wellicht leuk...

 
hierboven staat"Christiana Dorothea Rel: (weduwe) Leukfeld geboren ????? starb in (dan een datum in December 96 's avonds om 5 uur. Ze werd 95.

Grote vraag is... wat staat er op de ?????

 

links hieronder werken niet

Bron Archieflocatie Algemeen Overledene Vader Moeder Partner Nadere informatie

vader van Friedrich Wilhelm is waarschijnlijk: Christoph Friedrich Ludhold Leuckefeld, deze was getrouwd met Rosinen Friedericken Dorothea <achternaam nog onbekend>

Door dit gegeven blijkt de band met een aantal namen in "momenteel in onderzoek" zeer ongewis, waarschijnlijk zijn er geen directe verwanten in Herreden. Hetgeen weer zou betekenen dat de naam Leukfeldt met al; zijn vervormingen een doodgewone naam is geweest, iets in de orde van grote als jansen, pietersen of mulder...niks op tegen op die namen hoor.

Mailtje uit duitsland: aanvullende gegevens over Friederich Wilhelm Leichfeld, is 2x getrouwd geweest
 
toch wel leuk..familie of niet: 1824 - Robert Wilhelm LEUCKEFELD
 
Een zoek op sites in Estonia levert een aantal rechtzaken op met de namen Leuckfeldt en Leukfeldt, maar helaas..ik beheers de taal niet.
In Estonia, kerkboek?? met de naam Leuckfeldt ...foto volgt site=http://www.eha.ee/saaga/otsing.php

vanuit duitsland naar amerika tussen 1850 en 1870:

Baltimore Passenger Lists, 1820-1948

Name:  Wilh Leichfeld
Birth: 1819
Residence: Dornhagen
Arrival: 8 1854, Baltimore, Maryland
Departure: Bremen, Germany

New York Passenger Lists

Name:  Wilh Leichfeld
Birth: 1852, Germany
Arrival: 24 Apr 1886, New York, New York
Departure: Germany
Destination: United States
en met een andere boot:
Name:  Anna Leichfeld
Birth: 1886
Origin: Preußen
Arrival: 25 Sep 1886, New York, New York
Departure: Germany
Destination: New York
 
 
Verder gevonden:
Brandenburg, Prussia Emigration Records
name:  Carl Ferdinand Lueckfeldt
Birth: 1835
Origin: Bernstein/Soldin
Departure: 1858
Destination: Nord-Amerika
 
 
 
 
Burgerlijke stand - Overlijden
Gelders Archief
Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8069
Gemeente: Arnhem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 856
Aangiftedatum: 24-10-1911
Friedrich Wilhelm August Leichfeld
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 23-10-1911
Overlijdensplaats: Arnhem
Friedrich Leichfeld
Johanna Frederika Hannemine Foppen
Johanna Willemina Lou
Relatie: echtgenoot
geboortepl: Nederspier Duitsland; oud 66 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Kan bovenstaande persoon een broer zijn van Friedrich Wilhelm ??? <===NEE gezien de schattingen
van de diverse geb.data kan dat haast niet.
 
leickefeld en lickfeld??
 
Friedrich Wilhelm is naar schatting geboren rond 1800-1810, deze zal toch meer dan 1 zoon hebben gehad en
ook weer meerdere broers? Kan het zijn dat dit de Friedrich Wilhelm geb in 1807 is...hier staan volgens mij verkeerde data bij. (geb data ligt na de sterfte datum)
 

Internet is een leuk medium en steeds uitgebreider..zo vond ik vandaag een foto van W.Leukfeldt, gemaakt in 1929. Hij speelde in de koninklijke militaire kapel. Hetgeen zou betekenen dat er 2 Leukfeldt's het beroep van trompetter hebben gehad. Beide in het leger. Zodra er toestemming is zal ik deze foto plaatsen.

 

Welk een verrassing, ergens onderweg liep ik tegen een uitspraak van de arrondisements rechtbank in Middelburg aan. Hier liet Johan Wilhelm Carl zijn achtrenaam in de "juiste" schrijfwijze veranderen. Hij stond daar ingeschreven als Leichfeld. Ik was dit een beetje vergeten..herinnerde mij dat en hop.. zijn vader gevonden. En zo zoek ik voort.
Susanne Catharina Leukefeldin gestorben den 5. September 1752 und darauf den 7. des selben Monats öffentlich begraben. alt 42 Jahre  Frau des Schulzen  Johann Gottfried Leukefeld
kopie van de "sterbeeintrag" uit een kerkboek. Gekregen via een contact in Duitsland

 

O.M. Leukfeldt geb 1861 in Leiden heeft heeft enige tijd in Gorssel gewoond
R.Leukfeldt, geb 1894 heeft enige tijd in Maastricht gewoond

 

 

en verder kunnen er realties zijn met:
Meinhardt Christian Carl Leuckfeldt
huwde op 26-08-1788 Catharina Elisabeth Suppan
Carl Gerhard Leuckfeldt is de vader van Meinhardt Christan Carl Leuckfeldt  
Deze namen worden ook gevonden als Leukfeld  
   
Caroline Elisabeth Leukfedt geboren 1844 in Riga, Latvia, Usser
is verwant met Margarite Zargus die realtie heeft met Johann Christian Lehfeldt, geb 1728 Neudlinburg, Saxe, Preussen
zoals ik het nu zie is dat fam van de eerste op overzicht3 gegeven persoon
 
   
W.Leuchtfeldt ging vanuit Holsten naar Hull in 1865
ook in de VS nu een Karl Leukfeld gevonden
 
   
Johann Heinrich Leuckefeldt, 1790 Herreden, Sachsen, Preussen  
   
Johann Georg Leuckfeldt 1710 Historicus
naam komt vaker voor in overzicht 3
 
   
in zweden ook een JWG Leuckfeld
meerder gevonden in scandinavie
 
   
onder de naam Leukefeld staan meerder personen nog in Duitsland geregistreerd, beetje vermoeiend zo  
   


geen idee meeer waar ik de volgende namen van heb<== dec 2009: deel van deze namen komt van http://88.217.241.77/amburger/


Leuckfeld Konstantin (Emil'.)
Leuckfeld Philipp Woldemar
Leuckfeldt Emil Karl Gottlieb
Leukefeld Pavel (Emilieviè)
Leukfeld Georg (Emilieviè)
Leukfeld Severin (Fedoroviè)

 
   
   
   
   

uit de passagierslijst naar de VS,overigens idem ene Olga ook uit Charkow.
Een Gertrud uit Dresden onder de naam leukefeld

 
Frst Name: Paul
Last Name: Leukfeld
Ethnicity: Russian
Last Place of Residence: Charkow, Russia
Date of Arrival: Jun 21, 1911
Age at Arrival:   51y 6m Gender:   M Marital Status:   M
Ship of Travel: Olympic
Port of Departure: Southampton
Manifest Line Number: 0012
 
   
   
   
   
en tot slot is er een film waarin iemand oberst von leuckfeld speelt
nu niet alleen een film, ook een betsaande oberst gevonden<== die heeft het Ritterkreuz in de oorlog gekregen, opende later een boekhandel?? uhhh ben ik daar wel blij mee??
 
   
globale bronnen:  
Genlias  
Family Search  
GedBas  
genealogienetz  
ortsfamilienbuecher  
   
ook onderzocht: leufeldt-leufeld en aanverwante namen  
   
contact met iemand in Herreden, wie weet komt daar een stratpunt voor duitsland uit.  
1e resultaat daar : Februar 1830 ein Johann G. Chr. vermutlich Christoph Leukefeldt  
   
terug naar jaartallen
 
 
   
   
   


Dit is een bijgewerkte lijst, met gegevens van o.a. Mark Teichmann. In kleur is aangegeven welke familiebanden er in dit schema zijn. De “blanke” vakken zijn nog onbekend. Zoals het er nu uitziet, is er nog geen verband met Christoph Friedrich Ludhold Leuckefeld.

naam

gehuwd

met

kinderen

 

 Johann Gottfried Leukefeld 1706

 Ca. 1736

 Christiana Dorothea Peter

 1701

 Wilhelm Leukefeld

 1737 - 1784

Susanna Maria Leukefeld
gest. 18.12.1799 in Herreden
heirat mit Johann Heinrich Christoph Bösenberg am 11.12.1760 in Herreden
geb.5.10.1738 gest.30.1.1826 in Herreden

17-01-1740

 

Der Schulze Johann Gottfried Leukefeld starb am 15.11.1768 in Herreden in einem Alter von 62 Jahren Seine erste Frau Susanna Catharina geb.... starb am 5.9.1752 in Herreden in einem Alter von 42 Jahren Am 1.11.1752 heiratet der Schulze Johann Gottfried Leukefeld,  Dorothea Margaretha verwittwete Husung aus Kleinwechsungen

Christine Elisabeth Leukefeld geb.1748 heirat mit Johann Andreas Wäschke aus Gudersleben am 16.1.1766 in Herreden

 

Georg Friedrich of Johann Georg Leuckfeld
geb: 13 MAR 1718 Heringen, Thuringen
gest: 22 JAN 1782 Paistel,Fellin, Estonia,

APR 1745
Of Paistel,Fellin, , Estonia, Ussr

Anna Christina Zimmermann
1719 Of Paistel,Fellin, , Estonia, Ussr

 

Johann Wilhelm Leuckefeld
geb. 2 jan 1737 in Herreden
gest. 27 mrt 1784

Kind van Johann Gottfried en Christiana Dorethea

1761
Herreden

Anna Catharina Moritz
geb. 1743 in Hochstedt
gest.6.4.1800 in Herreden
in haar fam. kwamen de namen otto, julius en max voor

Johan Friderich Gottfried

15-01-1761 Herreden

Johann Heinrich

01-12-1770

12-12-1833

Johann Heinrich Carl

15-12-1765

12-10-1814

Eve Chatarina Dorothea

03-10-1763 Herreden

Andreas Gottfried 

18-09-1775

3-11-1850

Christina Elisabet Leuckefelt

10-05-1768

 

 

 

 

 

Johann Heinrich Carl Leuckefeld

 

Zoon van Johann Wilhelm en Anna Catharina

19-07-1787

 

 

 

Dorothea Justina Gerlach 8 jul 1768

 

Dit is een zus van anna magaretha Gerlach die later trouwde met Andreas Gottfried

Johann Christoph Carl

04-04-1788 Herreden

Johann Cristoph Gottfried

11-01-1800

26-01-1838

Johann George Christoph

02-06-1793

26-08-1858

Johann Heinrich

20-05-1790

Friederich Wilhelm

14-10-1807 <1ejr overl?>

Heinrich Christoph

09-12-1802

Susanna Anna Margaretha

02-04-1797

10-02-1837

 

 

 

 

 

 

 

 

Johann Heinrich Leuckefeld

1 feb 1770 Herreden

12 dec 1833 Herreden

 

Zoon van Johann Wilhelm en anna catharina

27 NOV 1796
Haferungen, Sachsen, Preussen

Maria Catharina Dorothea Peter

8 jul 1779 Kehmstedt

8 jan 1829 Herreden

Dorothea Christina Justina

13-10-1798

Heinrich Andreas

10-04-1801

Johann Heinrich Gottfried

12-12-1803-12 jan 1804

Anna Margretha

18-12-1804 Herreden

Gottfried Wilhelm

13 jun 1806

Herreden

 

 

 

 

 

Andreas Gottfried Leuckefeld

zoon van Johann Wilhelm en anna Catharina

07-10-1800 Herreden

Anna Margaretha Gerlach/Kohlmann

17 jan 1771

Heinrich Gottfried Leuckefeld

18 MAR 1801 Herreden

Johann Heinrich

22-12-1802

Johann Heinrich Friedrich

29-09-1806

27-01-1867

Anna Margaretha

01-03-1809 Herreden

Anna Maria Leuckefeld

01 MAR 1809

Henriete Leukefeld

Ca 1813

Anna Margaretha Kohlmann-Gerlach

Heinrich Gottfried staat in een lijst van Mark Teichmann als zoon van agl+amg

Anna Magaretha is dus getrouwd geweest met Carl Cristoph Kohlmann en had daarvan 2 kinderen

 8 MAR 1793 - Johann Christoph Carl Kohlmann

20 JAN 1796 - Georg Heinrich Christoph Kohlmann

Heinrich Leuckefeld

schatting vanuit 1e geboorte
ca.1805

Anna Maria Peters

Gottfried Wilhelm Leuckefeld

09-09-1806

 

 

 

 

 

Carl Christoph Leuckefeld

Staat in website Mark als

 Johann Christoph Carl

 

Zoon van JHC en Dorethea Justine Gerlach

schatting vanuit 1e geboorte
ca.1815

Dorothea Elisabeth Kuehne (Kühne)

Heinrich Carl

17-10-1819

01-01-1889

Dorothea Christina

Dorethe Justina heb ik ook nog gevonden

10-03-1817 Herreden

Heinrich August

27-02-1824 Hoeringen

Heinrich Christoph

06-01-1827 Horningen

 

 

 

 

 

Johann Georg Christoph Leuckefeld

Geb: 2 -06- 1793 Herreden

gest: 26 -08- 1858 Herreden

 Zoon van JHC en dorethea justine gerlach

 

15 Apr 1816 Herreden

 

LeonoreWilhelmine Lucke

 

Heinrich Christoph Leuckefeld

 

16-03-1817 Herreden

 

1818

Anna Juliane Elisabeth Buttemann

Heinrich Gottfried

06-06-1831

04-09-1834

Dorothea Christina

17-03-1825 <gest.19-03>

Johanna Maria Elizabeth

07-07-1820

8-07-1878

Maria Margarteha

12-12-1822

14-01-1879

Wilhelmine

08-04-1826

Marie Frederike

13-06-1828

 8 sep 1833

 Dorothea Freke

Katharine Magarethe Leukefeld

17-10-1834

06-04-1888

Carl Louis Leukefeld

16-03-1837

Charlotte Leukefeld

10-10-1839

Dorothea Leukefeld

1842 -

Karoline Leukefeld

11-07-1846

Johann Heinrich Leukefeld

geb: 22 DEC 1802 Herreden

gest: 18 MAR 1851 Herreden

zoon van Andread Gottfried en anna magaretha

Henriette Marie Dorothee Hoffmann

 Christiane Marie Henriette Leukefeld


15-07-1840

Auguste Henriette Leukefeld

19-01-1847

Wilhelmina Johanna Leukefeld

1850

Johann Christoph Gottfried Leuckefeld

Zoon van JHC en dorethea justine gerlach

10 JUL 1825  

Guezrrode

Catharina Koenig (König)

Gottfried Leuckefeld

22-02-1826 Herreden

 

 

 

 

 

Heinrich Christoph Leuckefeld

Geb 9 dec 1802

Zoon van JHC en dorethea Justine Gerlach

1827

Wilhelmina Dorothea Justine Gerlach

August Gottfried        

28-03-1831

Heinrich  

24-01-1829

 

 

 

 

 

Heinrich Andreas Leuckefeld

Zoon van JH en Maria catahrina dorethea peter

 

14 jun 1829

 

Johanna Sophie Junker

 

Frederieke Christiane Marie

07-08-1831

Heinrich Christoph Friedrich

10-07-1833

Johan Heinrich Christaan

08-02-1830

-1890

 Heinrich Gottfried

 17-02-1837

Herreden

Heinrich Leuckefeld

 

schatting vanuit 1e geboorte
ca. 1860

 

Marie Eleonore Steinecke

 

Wilhelmine Caroline Frederieke Leuckefeld

01-04-1867

20-03-1955

Charlotte Auguste

10-04-1863

Marie Christiane

19-04-1865

Heinrich August Friederich

26-07-1872

20-08-1944

Friederike Marie Emma Leukefeld

 27 DEC 1860

Friederike Emilie Marie Leukefeld

27 JAN 1862

06 NOV 1957 

Johann Heinrich Friedrich Leukefeld

geb: 29 SEP 1806 Herreden

gest: 27 JAN 1867 Herreden

zoon van Andreas Gottfried en Anna Magaretha

16 feb 1840

Henriette Karoline Schönemann

Christiana Marie Henriette Leukefeld


15-07-1840

Vreemd genoeg deze naam en datum ook bij JH en Hoffmann

Friedrich Karl August Leukefeld

21-03-1841

Henriette Karoline Leukefeld

24-02-1843

Friedrich August Leukefeld

20-06-1845

Karl Heinrich Leukefeld

8-11-1847

Heinrich Gottfried Leukefeld

6-11-1850

Friedrich Robert Leukefeld

1-01-1856

Heinrich Carl Leukefeld

Geb 17-10-1819

Zoon van JHC en Dorethea Elisabeth Kuhne

21 mei 1848

Marie Catharine Krug

3 okt 1825 Horningen

August Carl Leukefeld

23 FEB 1849  

16 MAR 1891  

Gottfried Carl Heinrich Leukefeld

03 OCT 1851

Heinrich Cristoph Leukfeld

Geb 16 maart 1817 Herreden

Zoon van JHC en leonore wilhelmine Lucke

1856

Sophie Henriette MÜNDEL

30 nov 1832 Hochstedt

Friedrich Karl August Leukefeld

21 maart 1841 herreden

Zoon van JHF en Henriette karoline

8 sep 1867

- Dorothea Wilhelmine Auguste Steinecke

Heinrich Hermann Leukefeld

28-10-1869

Bertha Wilhelmine Leukefeld

23-11-1871

Heinrich Friedrich Christoph Leukfeld

10 jul 1833

14 maart 1899

Zoon van HA en Johanna Sophie Junker

19 jul 1868

Henriette Karoline Leukefeld

24 feb 1843

21 aug 1892

Dochter van JHF en henriete Karoline Schoneman

Henriette Karoline Friederike Leukefeld

8-01-1871

Heinrich Gottfried Leukefeld

17 feb 1837 Herreden

Zoon van Heinrich Andreas en Johanne Sophie Junker

8 feb 1872

Maria Carolina Emma Donnerberg

15 jan 1852 Steigerthal

Heinrich August Friederich Leuckefeld
ovl: 20 aug 1944  

13 nov 1898
Schiedungen, Sachsen, Preussen

Minna Hermine Auguste Echtermeyer
ovl: 20-01-1899

 

 

 

 

 

 

 

Johan Heinrich Christaan Leukefeld

 

Zoon van Heinrich Andreas en Johanna Spohie Junker

30 NOV 1856

Maria Magarethe Hüllenhage

Christiane Marie Friederike  Leukefeld

30-08-1857

Anna Marie Friederike Leukefeld

6-01-1859

Johann Heinrich Friedrich Christian Leukefeld

13-05-1862

Johan Heinrich Friedrich Christaan Leukefeld

geb: 13 mei 1862 Herreden

gest: 6 jun 1896 Niedersachswerfen

 

zoon van Johann Heinrich Christiaan en Maria Magaethe

- Minna Henriette Friederike Kühnemund

Maria Auguste Friederike Minna Leukefeld

26-10-1893

Anna Minna Leukefeld

24-10-1895

Henriete Leukefeld trouwde voor 1835 met Heinrich Jacob Guilland in Gross Wechsungen

Wilhelmine Caroline Frederieke Leuckefeld trouwde op 09-11-1889 met Gustav Friedrich Carl Deterding

Friederike Emilie Marie Leukefeld trouwde met Hermann Gottwerth Becker, dochter Margarethe Leuckefeld (behielt fam.naam?) geb 22-03-1894 in Leipzig gest 05-06-1962, trouwde op 23-11-1916 in Bremen met Paul Wilhelm Moeller


Hieronder de tot nu gevonden namen waarmee ik nog geen directe link met het schema hierboven heb kunnen vinden. De kleuren hierin zijn geen verwijzing naar het andere schema

 

 

 

Anna Susanne Margretha Leuckefeld

Heinrich Christian Eckebrecht

Marriage:

26 DEC 1815

Herreden,Sachsen,Preussen

 

 

 

Anna Maria Leuckefeld

Johann Heinrich Friedrich Teichmann Or Teichmueller

Marriage:

13 DEC 1831

Herreden, Sachsen, Preussen

 

 

 

Caroline Elisabeth Leukfeldt

About 1814

Of Riga, Kurland, Latvia, Ussr

Constantin Bienemann

Mariage About 1855

Riga, Kurland, Latvia, Ussr

 

 

 

 

Friederike Christine Marie Leuckefeld

Heinrich Friedrich Schmeltzer

Marriage:07 DEC 1856

Herreden, Sachsen, Preussen

 

 

 

Charlotte Josephine Leuckefeld

Birth:

08 JUN 1866

Christening:

22 JUL 1866

Hannover Stadt, Hannover, Preussen

 

 

Father: Georg Christian Wilhelm Rüdolf Leuckefeld

 

Mother:Christiane Luise Emma Kaiser

Georg Carl August Leuckefeld

Birth:20 JUN 1861

, Hannover, Preussen

Christening:22 SEP 1861

Hannover Stadt, Hannover, Preussen

 

 

 

AGNES HELENE AMALIE LEUKEFELD

 

Birth:

12 AUG 1866

Christening:

13 OCT 1866

 

 

 

 

 

 

Father:

CARL LEUKEFELD

Mother:

MATHILDE PAULINE AMALIE ZACHOW

 

ELMA MARTHA LEUKEFELD

Birth:

01 AUG 1868

Christening:

11 OCT 1868

 

 

OSCAR OTTO LEUKEFELD

Birth:

07 OCT 1869

Christening:

24 NOV 1869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARL FRIEDRICH LEUKEFELD

Spouse:

HELENE SEIGER

Marriage:

09 APR 1867

Grosse Marien Gemeinde Evangelisch, Lippstadt, Westfalen, Preussen

 

 

 

 

Elisabeth Henriette <Leukefeld>

Christening:

09 DEC 1883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Father:

Carl Leukefeld

Mother:

Helene Seiger

HENRIETTE FRIEDEREKA HELENE DOROTHEA <LEUKEFELD>

Christening:

11 JUN 1871

 

 

 

 

IDA STEPHANIA EMMA <LEUKEFELD>

Christening:

24 OCT 1869

 

 

MARIE SOPHIE HELENE <LEUKEFELD

Christening:

24 NOV 1867

 

 

 

 

 

 

Heinrich Christoph Leukefeld

Spouse:

Wilhelmine Dorothee Justine Leukefeld

Marriage:

24 DEC 1826

Horningen, Sachsen, Preussen

 

het tweede huwelijk tussen 2 leukfeldt's althans , alleen is nog onduidelijk waar dit thuis hoort

 

 

 

Heinrich August Leukefeld

Spouse:

Catharine Friederike Krug

Marriage:

18 AUG 1850

Horningen, Sachsen, Preussen

 

 

 

 

JOHANNE EMILIE IDA LEUKEFELD

Birth:

About 1853

-, Sorau, Brandenburg, Preussen

 

 

Spouse:

JOHANN ADOLPH KRUG

Marriage:

About 1874

-, Sorau, Brandenburg, Preussen

 

 

 

 

Friedrich Gottfried Leukefeld

Spouse:

Dorothee Christine Juliane Neumeyer

Marriage:

15 MAY 1859

Horningen, Sachsen, Preussen

 

 

 

 

IDA MARTHA EMMA LEUKEFELD

Birth:

10 AUG 1901

Christening:

06 SEP 1901

 

Death:

06 SEP 1901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Father:

HEINRICH LEUCKEFELD

Mother:

IDA NEUMEYER

WALTER HEINRICH CURT LEUKEFELD

 

Birth:

29 JUN 1903

Christening:

12 JUL 1903

Schiedungen, Sachsen, Preussen

Death:

13 JUL 1903

 

FRITZ OSKAR LEUCKEFELD

Birth:17 AUG 1900

Christening:02 SEP 1900

Schiedungen,

Burial:02 SEP 1900

 

 

 

 

 

 

 

MEINHARD CHRISTIAN LEUKFELD

Spouse:

CATHARINA ELISABETH SUPPAN

Marriage:

25 AUG 1788

Father:

CARL GERHARD LEUKFELD

 

 

 

Rosine Karoline Agnes LEUKFELD

Birth:

25 OCT 1831

Nehlitz,

Christening:

09 NOV 1831

Nehlitz,

Spouse:

Friedrich Karl GOETZE

Marriage:

19 JUN 1853

Friedeburg, Hettstedt, Sachsen, Preussen

 

 

De namen Rosine en Karoline, zouden kunnen verwijzen naar de namen in op de pagina "in schema"