In de zoektocht naar mijn voorouders, was een van de grotere problemen de schrijfwijze van onze naam. Ook tegenwoordig worden daar nog fouten mee gemaakt. Zelfs bij officiële instanties komt het voor dat men een v plaatst i.p.v een f, of zonder de t. In het Noorden voegt men soms een e toe tussen de k en de f.

Bij het lezen van onze naam in oude documenten, zoals trouwboeken, kerkboeken etc., is het echter wel voorstelbaar. Het oude Duitse schrift is niet eenvoudig te ontcijferen en bedenk daarbij dat niet alle pastoren even netjes schreven en even nuchter waren tijdens de dienst

Ik ben o.a de volgende schrijfwijzes tegengekomen:

leukfeldt leukvelt leuckfeld leuchfeld leükfeldt
leukfeld leukveldt leuckfeldt lackfeld leichfeld
leukfelt leukveld leuchfeldt lickfeld seuckfeld

 

1699 Leukfeldt met een umlaut en zonder de t op het einde.
   
rond 1710, uit het boek van Hermann Hiller,Geschichte der Stadt Heringen an der Helme
   
1866, Johan Wilhelm Carl Leükfeldt,met een t op het einde en de umlaut boven de u
   
1874, Friedrich Wilhelm Leuckfeld, voorstelbaar is dat men er ook Leuchfeld in zag
   
Handtekening van Johan Wilhelm Carl onder de geboorte akte van een van de kinderen
   
Handtekening van Friedrich Wilhelm August onde de trowuakte met Lou
   
In de loop der tijd heb ik twee officiële aanpassingen van denaam gevonden. De kinderen van Johan Wilhelm Carl en zijn vrouw Charlotta Sophia, komen ook nog steeds met wisselende schrijfwijze voor, wel meestal als Leuckfeldt. Pas vanaf Otto Max Leukfeldt is het gebruik van Leukfeldt volledig overgenomen. In zijn geboorte akte staat zijn naam ook zo geschreven, tot zijn huwelijk wisselde dat nog steeds.
   
in Wageningen, met de kinderen die ook op de schilderijen staan (zie elders)
De geboorte van Otto Max in Leiden