registratie geboorte Johann Christoph. in 1765


 

Uit het kerkboek van Heringen:

Taufregister 1765, S. 171, Nr. 27: „Den 12-ten August ist Mstr. Friedrich Heinrich Christian Leuckfeldts Bürgers und Schneiders allhier und Maria Elisabethen gebohrene Ehrhardtin Söhnlein Johann Christoph gebohren und den 14-ten dito getauft worden. Die Pathen sind gewesen: 1.) Herr Johann Valentin Leuckfeld, Bürger und Viermann allhier, 2.) Herr Johann Christoph Beer Peruquier allhier und 3.) Frau Susanne Margarethe, Mstr. Johann Valentin Obbarii (Obbarius), Bürgers und Schneiders allhier Ehegfährtin“.


Peruquier is waarschijnlijk een pruikenmaker
Obbarrii, deze familie behoorde tot de (zeer) betere stand in die tijd. De naam komt vanuit het Latijn.

info via Dr.J.Steinecke

Deel van de registratie in het kerkboek De volledige tekst