Zij hebben in Doetinchem gewoond en kregen 3 dochters. Via een van de kleindochters kreeg ik de foto's van de schilderijen waarop Johan Wilhelm Carl en Charlotte Sophia met hun kinderen staan.